Inscriere Scoala Profesionala Eurobusiness Oradea

Calendarul înscrierilor

Şcoala profesională de 3 ani:

ETAPA I DE ADMITERE

26-30 iunie 2017 - învățământ profesional dual

3-7 iulie 2017 - învățământ profesional de stat

ETAPA II DE ADMITERE

29-30 august 2017 - învățământ profesional dual

29-31 august 2017 - învățământ profesional de stat

Elevii școlii noastre beneficiază de:

  • burse profesionale;
  • burse suplimentare (pentru specializările din programul ŞCOALA PROFESIONALĂ EUROBUSINESS );
  • cazare și masă la internatul și cantina școlii.

 

INSCRIEREA ELEVILOR IN SCOALA PROFESIONALA DE 3 ani

Dosarul de înscriere conține următoarele documente:

• cerere tip de înscriere;
• copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate;
• documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX‐a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii). Elevii înscrişi în clasa a IX‐a învățământ liceal, care optează pentru învățământ profesional, sunt înscrişi în această etapă sub rezerva anulării înscrierii în învățamântul profesional în cazul nepromovării clasei a IX‐a.

Învață o meserie la Școala Profesională Eurobusiness și fii erou în fiecare zi!

Limita maximă de vârstă la înscriere: 18 ani.

Avantaje:
- durată de pregătire de 3 ani
- diplomă recunoscută pe plan internațional
- calificare într-o meserie căutată pe piața muncii
- prioritate la angajare dupa absolvire
- transport asigurat de companii pe perioada practicii
- bursă pe durata studiului de până la 400 lei

Elevii vor completa cererile de înscriere pe care le vor semna alături de părinţi.

Cine poate opta pentru inscriere:

(1) Pot opta pentru formare profesionalã iniţialã prin învãţãmântul profesional urmãtoarele categorii:

a) elevii înscrişi în clasa a VIII-a, a IX-a învãţãmânt liceal, indiferent de filierã, profil sau domeniu de pregãtire;
b) candidaţii din seriile anterioare care au absolvit cel puţin clasa a VIII-a, a IX-a învãţãmânt liceal, fãrã a finaliza învãţãmântul profesional sau învãţãmântul liceal;
c) absolvenţii din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii, cu sau fãrã certificat de calificare profesionalã.

(2) Candidaţii şi absolvenţii prevãzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi înscrişi în învãţãmântul profesional dacã nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii anului şcolar

Selectia Elevilor de catre companii pentru acordarea bursei:

La incriere elevul va opta pentru compania in care si-ar dori sa faca practica. Dupa aceasta etapa elevul va participa la un interviu de selectie cu reprezentantii companiilor/ posibili angajatori dupa terminarea studiilor.

Admiterea la liceu, la Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

ETAPA I DE ADMITERE

  • 3-6 iulie 2017 - completarea fișelor de înscriere cu calificările dorite de elevi
  • 4-7 iulie 2017 -  verificarea fișelor de înscriere de către părinți
  • 12 iulie 2017 - repartizarea computerizată 
  • 13-17 iulie 2017 depunerea dosarelor la școlile unde au fost repartizați elevii

 

ETAPA II DE ADMITERE

  • 4-7 septembrie 2017 - depunerea cererilor pentru locurile rămase libere 
  • 8 septembrie 2017 - repartizarea elevilor